top of page

Subsidies

Het Rijk en de provincies ondersteunen diverse activiteiten rondom erfgoed door middel van subsidies, het zijn er echter zoveel dat je door de bomen het bos soms niet meer kunt zien. De Erfgoedmatch biedt overzicht door het in kaart brengen van de diversiteit betreffende subsidiering. Ook kan de Erfgoedmatch u begeleiden bij het aanvragen van subsidies.

De mogelijkheden

Vanuit het rijk zijn er verschillende subsidies beschikbaar die gebruikt kunnen worden voor restauratie, herbestemming, verbouwing etc. Deze subsidieregelingen zijn uitgesplitst in soorten erfgoed waardoor er altijd wel eentje past bij uw noodzaak. Hieronder een greep uit wat subsidietrajecten:


-    Subsidie voor woonhuismonumenten (Rijksoverheid)
-    Instandhoudingssubsidie (Rijksoverheid)
-    Nationaal Restauratiefonds
-    Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten (Rijksoverheid

 

Naast de landelijke subsidieregelingen zijn er ook regelingen die zijn opgesteld door de provincie. Per provincie zijn er andere regelingen en andere voorwaarden. Daarnaast kan het per provincie verschillen hoeveel subsidie er kan worden aangevraagd. Wij hebben voor u de huidige subsidieregelingen per provincie in kaart gebracht. 
 

Noord - Holland

De subsidieregelingen voor Noord-Holland zijn hier te vinden en omvatten de volgende mogelijkheden:

 • Herbestemming, restauratie en verduurzaming monumenten

 • Onderhoud provinciale monumenten

 • Onderzoeken duurzaam benutten monumenten

 • Restauratie provinciale monumenten

 • Restauratie Rijksmonumenten

Zuid - Holland

De subsidieregelingen voor Zuid-Holland zijn hier te vinden en omvatten de volgende mogelijkheden:

 • Archeologie, publieksbereik

 • Erfgoedlijnen

 • Groen, subsidie, 2.11: erfgoed, sport en recreatie

 • Molens

 • Rijksmonumenten restauratie en herbestemming

Zeeland

De subsidieregelingen voor Zeeland zijn hier te vinden en omvatten de volgende mogelijkheden:

 • Restauratie Rijksmonumenten

 • Draaipremieregeling molens

Utrecht

De subsidieregelingen voor Utrecht zijn hier te vinden en omvatten de volgende mogelijkheden:

 • Cultuur en erfgoed

 • Erfgoedparels

 • Heropening overbruggingsregeling coronacrisis voor cultuur- en erfgoedinstellingen

 • Opstartregeling coronacrisis voor cultuur- en erfgoedinstellingen

 • Instandhouding molens

Noord - Brabant

De subsidieregelingen voor Noord - Brabant zijn hier te vinden en omvatten de volgende mogelijkheden:

 • Financiële regeling voor een monument aanvragen

 • Cultuurprojecten van nationaal belang

 • Restauratie Rijksmonumenten

 • Eco-archeologisch onderzoek

Gelderland

De subsidieregelingen voor Gelderland zijn hier te vinden en omvatten de volgende mogelijkheden:

 • Cultuur- en erfgoedpacten (participatie van burgers)

 • Cultuur- en erfgoedparticipatie

 • Gemeentelijke monumenten

 • Kleine musea en historische organisaties

 • Middelgrote en grote musea en historische organisaties

 • Molens en stoomgemalen

Limburg

De subsidieregelingen voor Limburg zijn hier te vinden en omvatten de volgende mogelijkheden:

 • Archeologie en klein Limburgs erfgoed

 • Kerken 2020-2023

 • Monumenten

 • Musea

Drenthe

De subsidieregelingen voor Drenthe zijn hier te vinden en omvatten de volgende mogelijkheden:

 • Archeologie en publiek

 • Culturele gemeente van Drenthe

 • Cultuurhistorie Drenthe

 • Cultuurmakersloket Drenthe

Overijssel

De subsidieregelingen voor Overijssel zijn hier te vinden en omvatten de volgende mogelijkheden:

 • Cultuureducatie Cultuur aan de basis 2.0

 • Cultuurparticipatie

 • Erfgoed ‘Het verhaal van Overijssel’ 2.0

 • Restauratie Rijksmonumenten

Flevoland

De subsidieregeling van Flevoland is hier te vinden en omvat:

 • Cultuureducatie, Cultuurparticipatie, landschapskunst en bibliotheken

Groningen

De subsidieregelingen voor Groningen zijn hier te vinden en omvatten de volgende mogelijkheden:

 • Cultuurfonds voor monumenten

 • Groot onderhoud waaronder Restauratie Rijksmonumenten

 • Karakteristieke gebouwen Overschild

 • Regulier onderhoud karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten

 • Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed

Friesland

De subsidieregeling van Friesland is hier te vinden en bestaat uit:

 • Monumenten Fryslân

bottom of page