Kerkenvisie Grave

Via onze ervaring, bestaande kennis en ons netwerk kunnen wij een scala aan diensten leveren, zo ook via ons moederbedrijf AdVinci. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ‘Kerkenvisies’. Actueel, relevant en waardevol. Maar wat is dan een Kerkenvisie?

Voor een voorbeeld van zo’n document verwijzen we u graag naar de website van de gemeente Grave, waar AdVinci dit traject met succes heeft mogen begeleiden: 

Voorbeeld Kerkenvisie Grave

Kerkenvisies

Door heel Nederland staan momenteel nog zo’n 6000 kerkgebouwen. Deze gebouwen vervullen binnen gemeenschappen vaak verschillende rollen:

  • Zij hebben een religieuze functie voor de geloofsgemeenschap;
  • Kleuren het straatbeeld;
  • Bepalen het landschap;
  • Dragen bij aan de identiteit van de gemeente;
  • Brengen herinneringen en emoties vanuit de gemeenschap met zich mee.

De kerkgebouwen worden gekoesterd, ook al wordt het (religieus) gebruik steeds minder. Het bestaan van de kerken wordt bedreigd en het belang van het behouden van de kerken wordt steeds moeilijker te onderbouwen.

Om kerkgebouwen toch te kunnen behouden zullen alle betrokken partijen naar elkaar toe moeten bewegen. Als een gebouw niet meer als kerk fungeert, wat kan en mag er dan wel? Wie bepaalt dit? En niet geheel onbelangrijk: wie betaalt?

Onder andere deze vragen, worden gesteld in een stappenplan richting een nieuwe bestemming voor religieuze gebouwen in Nederland: De Kerkenvisie. De Kerkenvisie is een document dat kan fungeren als instrument bij uitstek om de toekomst van kerkgebouwen in de gemeente vorm te geven. Het opstellen van zo’n document is een traject met meerdere stappen die u samen met AdVinci kan doorlopen, kijk voor een concreet voorbeeld naar wat we in de gemeente Grave hebben gedaan: https://www.grave.nl/kerkenvisie

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *