top of page

Gemeenten: Klaar voor erfgoed in de Omgevingswet?

De Erfgoed & Omgevingswet - APK

Is uw gemeente al klaar wat betreft erfgoed in de Omgevingswet? Heel vervelend als u er niet uitkomt. Het goede nieuws is dat de Erfgoedmatch dit probleem kan oplossen. De Erfgoedmatch kan gestructureerd een heldere analyse maken van wat er vanuit de wet verplicht is voor gemeenten m.b.t. erfgoed, wat bij de gemeente nog mist en wat er gedaan moet worden om dit op te lossen. Hiervoor doen wij het volgende: - Het gestructureerd in kaart brengen wat wettelijk nodig is op het gebied van erfgoed - Een analyse of de gemeente voldoet aan de huidige wetgeving en wat moet gebeuren om aan de wetgeving te voldoen. - In kaart brengen wat nu geregeld moet zijn - In kaart brengen wat voor 1-1-2028 geregeld moet zijn - Indien nodig kunnen wij de benodigde acties uit deze analyse omzetten in een plan van aanpak/ erfgoedagenda voor de komende jaren. Zo heeft u als gemeente een helder plan heeft voor de komende jaren. Tevens kunnen we de benodigde acties uitvoeren. Denk aan: - het omgevingswetproof maken van de Erfgoedverordening - het op orde krijgen van de monumentenlijst en monumentenkaart volgens de wetgeving en geschikt voor het DSO - het verwerken van de instructieregels van rijk en provincie - advies over hoe de bruidsschatten te verwerken in het Omgevingsplan - het opstellen van restauratierichtlijnen - het opstellen van beleid voor beschermde gezichten - het opstellen van beleid voor de omgeving van monumenten

- een analyse van de cultuurhistorische waardenkaart en de benodigde acties in kaart brengen om deze Omgevingswetproof te maken

- het analyseren van het VTH-proces voor monumenten en zorgen dat dit proces Omgevingswetproof wordt, inclusief input leveren voor checklists en formats.

- ook kunnen wij u helpen om erfgoed te borgen in het Omgevingsplan, zowel in de toelichting, de regels als de verbeelding. Zo helpen wij gemeenten van A tot Z om klaar te zijn voor erfgoed in de omgevingswet.

Achtergrond Volgens de Omgevingswet moet in het Omgevingsplan rekening worden gehouden met erfgoed. Om rekening te kunnen houden met erfgoed moet het in beeld zijn gebracht. Dat betekent dat geïnventariseerd en geanalyseerd moet worden welk erfgoed aanwezig is in de gemeente.

Maar let op:

Het begrip erfgoed wordt onder de Omgevingswet een breder begrip. Hieronder vallen ook cultuurhistorische landschappen en structuren. Ook het begrip monument wordt onder de Omgevingswet breder opgevat. Daaronder vallen nu ook de beeldbepalende panden en andere waardevolle bebouwing. Hierbij komt dat ook rekening moet worden gehouden met de omgeving van het monument. Vervolgens moet voor het erfgoed een toereikend beschermingsregime in het Omgevingsplan opgenomen worden. Het is duidelijk: gemeenten staan voor een flinke opgave om, m.b.t. erfgoed, aan de Omgevingswet te voldoen. Blijf niet stil zitten, maar pak het zo snel mogelijk op. Vanuit Erfgoedmatch kunnen we een specialist uitzenden om dit voor u in orde te maken.


Bel voor meer informatie en/ of een intake met ons met Denise Huntjens - 06-16939017

38 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page