top of page
Erfgoedmatch | Experts in erfgoed

Experts in erfgoed

Erfgoedmatch

 • Voor elk erfgoedvraagstuk de juiste expert

 • Netwerk door heel Nederland

 • Inzet van specialisten in erfgoed, cultuur, ruimtelijke ordening en omgeving.

Erfgoedmatch beschikt over een team van professionals voor alle opdrachten op het gebied van erfgoed, van overheid tot monumenteigenaar.

Door het uitgebreide en multidisciplinaire netwerk is voor elk vraagstuk de juiste expertise aanwezig.

Erfgoed heeft te maken met de zorg voor monumenten en hun context, met archeologie, gebiedsontwikkeling, maar ook met de verhalen van mensen, de identiteit van een streek, toerisme, recreatie etc. We zien in het vakgebied Erfgoed de laatste jaren prachtige ontwikkelingen, met steeds meer aandacht voor de uiting van onze geschiedenis door verschillende manifestaties in het hele land.

2019115-Sleuteloverdracht-Wester-Amstel_01_optimized-1.jpg

Diensten Erfgoedmatch

 • Erfgoedbeleid en andere specifieke ondersteuning voor gemeenten;

 • Inzet op beleids- en adviesvragen rond omgevingswet, aanwijzen monumenten,

 • vergunningverlening, planologische bescherming van cultuurhistorie nieuwe

 • thema’s zoals Faro, jong erfgoed, enzovoort;

 • Ondersteuning bij verduurzamen van erfgoed;

 • Coaching van erfgoedmedewerkers op de werkvloer: om de kwaliteit van advisering

 • in huis op peil te brengen;

 • Actualiseren van informatievoorziening voor monumenteneigenaren;

 • Voor monumenteigenaren: hulp bij restauratie- of  verduurzamingsvraagstukken.


Wij bouwen voortdurend aan een sterk netwerk van opdrachtgevers en erfgoedspecialisten. Een goede match vinden we belangrijk! We zijn graag de verbindende schakel met oog voor de menselijke maat.

Referenties

Wat zeggen onze relaties over ons?

Erfgoedmatch | Experts in erfgoed

Toon Ermers, Penningmeester Parochie de Goede Herder-Mill.

“Vanaf het begin, dat bureau Advinci door de gemeente werd aangezocht om voor de gemeente Mill en Sint Hubert een Kerkenvisie op te stellen, hebben we uitstekend als parochiebestuur met hen kunnen samenwerken.
Er is een Kerkenvisie opgesteld, die voldoet aan de wensen van Gemeente en Parochie om verder de problematiek omtrent Kerkgebouwen in de toekomst gezamenlijk aan te pakken.”

Erfgoedmatch | Experts in erfgoed

Sanne Alberts, Adviseur Erfgoed en bouwplantoetsing.

“Ik heb een goede herinnering aan de samenwerking met Advinci, die mij geholpen hebben een loopbaan-switch te maken waardoor ik de kans kreeg om een mooie opdracht in Leiden uit te voeren.”

Erfgoedmatch | Experts in erfgoed

Eline Jonkergauw, onderzoeker architectuur Jan de Jong in/voor Gemeente Grave

“De samenwerking tussen AdVinci en het bedrijf verliep soepel met een heldere communicatie. Ik wist precies waar ik aan toe was, maar omgekeerd natuurlijk ook. Wekelijks gaf ik een overzicht waar ik mee bezig was en de status van mijn project. Op deze manier wist iedereen van elkaar hoe de samenwerking ervoor stond.”

bottom of page