Over Erfgoedmatch

Erfgoedmatch is een initiatief van AdVinci BV, advies- en detacheringbureau. Het bouwen van bruggen voor overheidsorganisaties en professionals is onze corebusiness. Met ons team van verbinders en specialisten helpen we overheden waar nodig met verder bouwen in het Ruimtelijke Domein. In dat domein neemt Erfgoed als vakgebied een bijzondere plek in. Wat jaren geleden vooral sectorale monumentenzorg was, heeft zich ontwikkeld tot professionele werkterreinen, met vele raakvlakken met andere vakgebieden. Erfgoed heeft te maken met de zorg voor onze monumenten, met archeologie, met gebiedsontwikkeling, maar ook met toerisme, recreatie etc. We zien in het vakgebied Erfgoed de laatste jaren prachtige ontwikkelingen, met steeds meer aandacht voor de uiting van onze geschiedenis door verschillende manifestaties in het hele land. Tenslotte is de Erfgoedwereld een wereld op zich en voelen we ons daar als een vis in het water.

''Ons gezamenlijke erfgoed verdient kwaliteit en aandacht, de Erfgoedmatch gaat daarvoor zorgen!''

- Denise Huntjens, oprichter Erfgoedmatch & Adjunct-directeur AdVinci

Wat zowel Erfgoedmatch als AdVinci kenmerkt is dat voor ons de mens centraal staat. Door het opbouwen van goede relaties binnen een waardevol netwerk, kunnen we elkaar steeds beter helpen wanneer er vragen zijn. De Erfgoedmatch is speciaal ontwikkeld om juist in het erfgoednetwerk de verbindingen te maken. De Erfgoedmatch zien we als onmisbare schakel in Erfgoed Nederland en onze missie is dan ook om daar een succes van te maken voor overheden en erfgoedprofessionals.