Kerkenvisies

Kerken zijn al sinds mensenheugenis bakens van onze samenleving. Ze dienen een religieus en een maatschappelijk doel en hebben een belangrijke cultuurhistorische en monumentale waarde, maar vooral ook een gevoelswaarde. Denk maar aan de mensen die opkomen voor ‘hun’ kerk, als ergens een sluiting wordt aangekondigd. 

  

Nu religie niet langer een sleutelrol speelt, zien we de oorspronkelijke functie van kerkgebouwen meer en meer verdwijnen. Onderhoud wordt een vervelende en kostbare klus, vrijwilligers kunnen de taken niet meer aan. De komende jaren zullen honderden, zo niet duizenden kerken de deuren sluiten. 

  

De kerkenvisie beschrijft de cultuurhistorische waarden van het religieus erfgoed, inventariseert de standpunten van stakeholders en geeft waar mogelijk een gedragen blik op de toekomst. 

Illustratie Los 4_2x.png

Steeds meer kerkgebouwen gaan de deuren sluiten 

Illustratie Los 4_2x.png
Illustratie Los 1_2x.png

Experts ondersteunen bij de dialoog en verlichten het proces

Route Kerkenvisie Grave.png
Illustratie Los 3_2x.png

De gemeente wil de kerkenvisie nu echt gaan uitvoeren

Illustratie Los 2_2x.png

Mens en gebouw moeten met elkaar verbonden blijven. Ze hebben elkaar nodig om het verhaal te vertellen. Het verhaal van toen, nu en later.

Ondersteuning

Gemeenten worstelen met de vraag hoe, en soms ook waarom, zij contact zullen zoeken met de kerkgemeenschappen, die op hun beurt vaak onwennig tegenover de burgerlijke gemeente staan. 

 

Als experts van buitenaf brengen wij de dialogen op gang en bouwen we een vertrouwensband op. 

 

Daardoor weet men elkaar in de toekomst te vinden en komen problemen, kansen en oplossingen voor het religieus erfgoed tijdig naar boven. 

Image by Sander Weeteling

Ons Team

Miranda Megens is zelfstandig religieus erfgoedprofessional. Denise Huntjens is architectuurhistoricus en adjunct-directeur van erfgoedbureau AdVinci. Miranda en Denise helpen gemeenten en kerkgenootschappen met het opstellen van kerkenvisies. Zij kijken samen met de gemeenschap, de lokale overheid en andere belangengroepen naar de lokale verhalen, (immateriële) erfgoedwaarden en de kerkgebouwen en de omgeving. 

  

Zij doen dat door de dialoog centraal te stellen en een proces daar omheen te organiseren. Het doel is een gedragen toekomstperspectief te maken voor kerkgebouwen die hun religieuze functie in de komende jaren (deels) verliezen. 

  

Waarom samenwerken met ons team: 

  

  • We hebben ervaring met verschillende kerkenvisie-projecten. 

  • We organiseren een helder proces met een vooraf gesteld doel en een goede projectbewaking. 

  • In de projecten is er oog voor gevoeligheden en tegengestelde belangen. Door een goede dialoog te organiseren ontdekken we samen de verschillende belangen en opties. 

  • Dat betekent dat de gespreksleider volop aandacht heeft voor de emoties en de mensen. 

  • We hebben kennis van de verschillende denominaties, rituelen. 

  • We kennen de processen bij gemeenten en weten hoe gevoelig het onderwerp ligt en dat er sprake kan zijn van (onuitgesproken) verschillende belangen 

  • We hebben ervaring met wet- en regelgeving en stellen beleidsinstrumenten op.  

  • Deze prachtige, monumentale en historisch onmisbare panden zijn het waard om voor te vechten. Wij vechten graag mee! 

Kerkenvisie-experts nodig? 

Bel, Whatsapp of mail ons!

         

         

Portfolio

kerk zeist.jpg

TITEL

Call to action contact

meerdere plekken 

routekaart

  

BLOKJE DAT DOORLINKT NAAR CONTACTVELD: 

Ja, bel mij voor een introducerend gesprek 

Ja, bel mij voor een vrijblijvend gesprek 

Ja, ik wil graag vrijblijvend kennismaken 

  

Het Team 

  

  

  

  

BLOKJE DAT DOORLINKT NAAR CONTACVELD: 

Bel mij om te sparren over de mogelijkheden. 

Neem nu contact op om alle mogelijkheden met ons te bespreken!