top of page

Kerkenvisies

Kerken zijn al sinds mensenheugenis bakens van onze samenleving. Ze dienen een religieus en een maatschappelijk doel en hebben een belangrijke cultuurhistorische en monumentale waarde, maar vooral ook een gevoelswaarde. Denk maar aan de mensen die opkomen voor ‘hun’ kerk, als ergens een sluiting wordt aangekondigd. 

  

Nu religie steeds minder een sleutelrol speelt in de samenleving, zien we steeds vaker dat kerkgebouwen hun oorspronkelijke functie verliezen. Onderhoud is een intensieve en kostbare klus, vrijwilligers zijn er steeds minder. De komende jaren zullen honderden, zo niet duizenden kerken de deuren sluiten. 

  

De kerkenvisie beschrijft de cultuurhistorische waarden van het religieus erfgoed, inventariseert de standpunten van stakeholders en geeft waar mogelijk een gedragen blik op de toekomst. 

Illustratie Los 4_2x.pngErfgoedmatch | Experts in erfgoed

Steeds meer kerkgebouwen gaan de deuren sluiten 

Erfgoedmatch | Experts in erfgoed
Erfgoedmatch | Experts in erfgoed

Experts ondersteunen bij de dialoog en verlichten het proces

Erfgoedmatch | Experts in erfgoed
Erfgoedmatch | Experts in erfgoed

De gemeente wil de kerkenvisie graag in co-creatie opstellen 

Erfgoedmatch | Experts in erfgoed
Kerkenvisies (pagina)

Mens en gebouw moeten met elkaar verbonden blijven. Ze hebben elkaar nodig om het verhaal te vertellen. Het verhaal van toen, nu en later.

Ondersteuning

Gemeenten worstelen met de vraag hoe, en soms ook waarom, zij contact zullen zoeken met de kerkgemeenschappen, die op hun beurt vaak onwennig tegenover de burgerlijke gemeente staan. 

Als experts van buitenaf brengen wij de dialogen op gang en bouwen we een vertrouwensband op.

 

Daardoor weet men elkaar in de toekomst te vinden en komen problemen, kansen en oplossingen voor het religieus erfgoed tijdig naar boven. 

Image by Sander Weeteling

Ons Team

Erfgoedmatch | Experts in erfgoed
Erfgoedmatch | Experts in erfgoed

Miranda Megens is zelfstandig religieus erfgoedprofessional. Denise Huntjens is architectuurhistoricus en adjunct-directeur van erfgoedbureau AdVinci. Miranda en Denise helpen gemeenten en kerkgenootschappen met het opstellen van kerkenvisies. Zij kijken samen met de gemeenschap, de lokale overheid en andere belangengroepen naar de lokale verhalen, (immateriële) erfgoedwaarden en de kerkgebouwen en de omgeving. 

  

Zij doen dat door de dialoog centraal te stellen en een proces daar omheen te organiseren. Het doel is een gedragen toekomstperspectief te maken voor kerkgebouwen die hun religieuze functie in de komende jaren (deels) verliezen. 

  

Waarom samenwerken met ons team: 

  

  • We hebben ervaring met verschillende kerkenvisie-projecten. 

  • We organiseren een helder proces met een vooraf gesteld doel en een goede projectbewaking. 

  • In de projecten is er oog voor gevoeligheden en tegengestelde belangen. Door een goede dialoog te organiseren ontdekken we samen de verschillende belangen en opties. 

  • Dat betekent dat de gespreksleider volop aandacht heeft voor de emoties en de mensen. 

  • We hebben kennis van de verschillende denominaties, rituelen. 

  • We kennen de processen bij gemeenten en weten hoe gevoelig het onderwerp ligt en dat er sprake kan zijn van (onuitgesproken) verschillende belangen. 

  • We hebben ervaring met wet- en regelgeving en stellen beleidsinstrumenten op.  

  • Deze prachtige, monumentale en historisch onmisbare panden zijn het waard om voor te vechten. Wij vechten graag mee! 

Kerkenvisie-experts nodig? 

 Bel, whatsapp of mail ons!

Erfgoedmatch | Experts in erfgoed
Erfgoedmatch | Experts in erfgoed

Portfolio

kerk zeist.jpg

We werken samen met gemeenten en kerkbesturen. Daarbij passen we de richtlijnen toe die vanuit het Rijk zijn opgesteld voor Kerkenvisie trajecten. In co-creatie zorgen we voor een eindproduct waar men op verder kan bouwen.

Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

We kijken er naar uit om kennis te maken en uw situatie verder te verkennen.

Miranda Megens

Denise Huntjens

Neem nu contact op om alle mogelijkheden met ons te bespreken!
bottom of page