top of page

Visie op religieus erfgoed 
Gemeente Steenwijkerland

Deze website is bedoeld voor iedereen die mee wil denken over de Visie op religieus erfgoed in de gemeente Steenwijkerland. U vindt op deze website meer informatie over:

- Het Plan van aanpak

- Nieuws over het project

- Informatie over bijeenkomsten en aanmelden

- Contactinformatie.

Inleiding

Kerken en andere gebedshuizen zijn al sinds mensenheugenis bakens van onze samenleving. Ze dienen een religieus en een maatschappelijk doel en hebben een belangrijke cultuurhistorische en monumentale waarde, maar vooral ook een gevoelswaarde. Denk maar aan de mensen die opkomen voor ‘hun’ kerk, als ergens een sluiting wordt aangekondigd. 

  

Nu religie steeds minder een sleutelrol speelt in de samenleving, zien we steeds vaker dat deze religieuze gebouwen hun oorspronkelijke functie verliezen. Onderhoud is een intensieve en kostbare klus, vrijwilligers zijn er steeds minder. De komende jaren zullen honderden, zo niet duizenden religieuze gebouwen de deuren sluiten. 

  

Gemeente Steenwijkerland vindt het ontzettend belangrijk dat er wordt nagedacht over de toekomst van deze gebouwen van vaak grote historische, culturele, maatschappelijke en religieuze waarde. Daarom wordt er het komende jaar gewerkt aan een visie op religieus erfgoed. Deze visie beschrijft de cultuurhistorische waarden van het religieus erfgoed, inventariseert de standpunten van stakeholders en geeft waar mogelijk een gedragen blik op de toekomst van de gebedshuizen in de gemeente. 

Mens en gebouw moeten met elkaar verbonden blijven. Ze hebben elkaar nodig om het verhaal te vertellen. Het verhaal van toen, nu en later.

Schermafbeelding 2023-06-21 135210.jpg

Grote kerk of Clemenskerk te Steenwijk

Gemeente Steenwijkerland

Een blik op het gebied leert ons dat gemeente Steenwijkerland 3 steden, 19 dorpen en 34 buurtschappen rijk is. Het gebied kenmerkt zich door haar rijke geschiedenis die ook terug te vinden is in de religieuze gebouwen in de dorpen en steden.

In het project Visie op Religieus Erfgoed van gemeente Steenwijkerland brengen we het betreffende erfgoed in beeld.

U kunt ons alvast helpen met de inventarisatie door de mooiste foto's van uw gebedshuis met ons te delen door ze te mailen naar m.brons@erfgoedmatch.nl met het onderwerp "foto's van ...". Deze krijgen een mooie plek in de visie.

Met alle eigenaren van gebedshuizen die deel willen nemen, zullen gesprekken worden gevoerd over de gebedshuizen en de uitdagingen van nu en later. Daarvoor worden binnenkort afspraken gemaakt. 

Plan van aanpak 

In het Plan van aanpak is te lezen op welke wijze gemeente Steenwijkerland het project doorloopt met u. U kunt het document op deze website inzien. U kunt het ook downloaden of printen.

Nieuws en updates

01-06-2024

Woensdag 26 juni vindt een themabijeenkomst plaats over verduurzaming van kerkgebouwen. 

We nodigen de besturen van de religieuze gemeenschappen en gebedshuizen van harte uit voor deze bijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst is om meer inzicht te krijgen in welke keuzes en mogelijkheden er zijn qua verbeteren van de energieprestatie van het gebouw, maar ook welke aanpak en werkwijze bij uw situatie zou kunnen passen. Edwin van Duinen, energiecoach Provincie Overijssel, zal een presentatie geven over de specifieke aandachtspunten en mogelijkheden bij het verduurzamen van gebedshuizen. 

 

 

Vorm                                 Informatieve bijeenkomst

Datum                               Woensdag 26 juni 2024 

Tijd                                  19.30-21.00, inloop vanaf 19.00 uur

Voor wie                            Bestuursleden en gesprekspartners namens de geloofsgemeenschappen

Locatie                               Johanneskerk, Leeuwte 81, 8326 AA Sint Jansklooster

U kunt zich aanmelden via het contactformulier: 

08-01-2024

Woensdag 31 januari vindt de eerste bijeenkomst plaats, de Startbijeenkomst Visie op religieus erfgoed - gemeente Steenwijkerland

We nodigen de besturen van de religieuze gemeenschappen en gebedshuizen van harte uit voor de startbijeenkomst. Het doel van de bijeenkomst is een gezamenlijke kennismaking en uitleg van het project. Ook geven we een eerste gelegenheid om de wensen en behoeften in algemene zin te delen. Wethouder Jongman, portefeuillehouder Visie op religieus erfgoed, is hierbij ook aanwezig.

 

Vorm                          We starten met een buffet en daarna volgt een interactief programma

Datum                        Woensdag 31 januari 2024

Tijd                            17.30-20.30, inloop vanaf 17.00 uur

Voor wie                     Bestuursleden en gesprekspartners namens de kerkgemeenschappen

Locatie                       Grote Kerk, Kerkstraat 22, 8331 JC in Steenwijk

01-11-2023

Oproep!

In het project Visie op Religieus Erfgoed van gemeente Steenwijkerland brengen we het betreffende erfgoed in beeld.

U kunt ons alvast helpen met de inventarisatie door de mooiste foto's van uw gebedshuis met ons te delen door ze te mailen naar m.brons@erfgoedmatch.nl met het onderwerp "foto's van ...". Deze krijgen een mooie plek in de visie.

Aanmelding Themabijeenkomst
woensdag 26 juni 2024
19.30-21.00 uur (vanaf 19.00 inloop)

Bedankt voor de aanmelding voor de themabijeenkomst. U ontvangt een paar dagen voor de bijeenkomst nog een laatste mail met informatie.

Vermaning_Giethoorn.jpg

Doopsgezinde kerk te Giethoorn

bottom of page