top of page
Wie zijn zijn wij? 
Erfgoedmatch | Experts in erfgoed
Erfgoedmatch | Experts in erfgoed
Erfgoedmatch | Experts in erfgoed
Erfgoedmatch | Experts in erfgoed

Erfgoedmatch is een multidisciplinair team met enthousiaste en ervaren erfgoedprofessionals dat zich richt op het flexibel inzetten van erfgoedprofessionals voor overheidsopdrachten op het gebied van monumenten en cultuurhistorie. Vanuit onze vaste basis staan we in contact met een uitgebreid netwerk van erfgoedexperts, waardoor we geen uitdaging uit de weg gaan. 

Onze basis en missie

In de basis bestaat Erfgoedmatch uit een vast team met erfgoedexperts voor de meest voorkomende vragen. Denise, Cynthia, Miranda en Margret zijn aanspreekpunten voor de verschillende deelgebieden vanwege de kennis en ervaring. We werken allen vanuit de missie om een verschil te maken in het land wat betreft kwaliteit in erfgoedadvisering en erfgoedbeleid. Daarvoor werken we samen met een groep adviseurs in eigen dienst en een groot netwerk aan relaties die we kunnen inschakelen. We zijn ervan overtuigd dat we met de juiste vragen stellen, kennis delen en minder ervaren mensen opleiden en coachen bij kunnen dragen aan een beter erfgoedzorg in Nederland.

Actuele vraag in de markt

Op deze manier vertegenwoordigen we de meest voorkomende vragen in het erfgoedveld:

  • Erfgoedbeleid en monumentenadvies bij grotere en kleine monumentengemeenten

  • Borging en toepassing van cultuurhistorie in ruimtelijke plannen

  • Goed voorbereid op de Omgevingswet inzake erfgoed 

  • Religieus erfgoed, kerkenvisies en de follow-ups

  • Coaching van kerkgemeenschappen met betrekking tot het religieus erfgoed 

  • Projectleiding binnen en buiten gemeenten

  • Verduurzaming van monumenten: van bijeenkomsten tot procesaanpassingen en rapportages 

  • Oplossingen voor integrale vraagstukken

Onze USP: Het Erfgoedmatch-netwerk

Ons netwerk bestaat uit  >100  erfgoedprofessionals, waaronder beleidsmakers, restauratie- en subsidie-experts, archeologen, bouwhistorici, projectleiders, cultureel planologen, kerkencoaches, een rituelendeskundige, post-65 experts, sprekers, schrijvers, community-experts, vastgoedspecialisten, interim managers, trainees en stagiairs. Vanuit hun passie en expertise werken ze graag op flexibele basis via Erfgoedmatch bij gemeenten. Ook leidt detachering nog wel eens tot overname van personeel, als iemand helemaal op z'n plek is. 

Onze portefeuille van huidige en onlangs afgeronde bestaat uit opdrachten zoals: interim beleidsmedewerker erfgoed / monumenten (Wabo) adviseur / opstellen haalbaarheidsonderzoek Unesco / opstellen erfgoedbeleid / toepassing verdrag Faro / opstellen archeologiebeleid / implementatie Omgevingswet inzake erfgoed / opstellen kerkenvisies / dagvoorzitterschap / rapportage verduurzaming monumenten / advisering verduurzaminggebedshuizen / cultuurhistorische analyse / opstellen landschapsbiografie / cultuurhistorische paragraaf bestemmingsplannen / troubleshooting / training en opleiding / traineeships / stages.  

Waarmee kunnen we u helpen? 

Bent u benieuwd geworden of we iets voor u kunnen betekenen? We verkennen dat graag verder met u. Neem contact op met Denise Huntjens voor een intake / kennismaking

bottom of page