top of page
2019115-Sleuteloverdracht-Wester-Amstel_01_optimized-1.jpg

Voor opdrachtgevers

U zoekt een medewerker die specifieke werkzaamheden op het gebied van erfgoed kan verrichten?

Erfgoedmatch ondersteunt bij:

 • Erfgoedbeleid en monumentenadvies bij grotere en kleine monumentengemeenten;

 • Borging en toepassing van cultuurhistorie in ruimtelijke plannen;

 • Voorbereiding op de Omgevingswet inzake erfgoed;

 • Religieus erfgoed, kerkenvisies, verduurzaming, nieuwe bestemmingen;

 • Projectleiding binnen en buiten gemeenten;

 • Verduurzaming van monumenten: van bijeenkomsten tot procesaanpassingen en

 • rapportages;

 • Oplossingen voor integrale vraagstukken;

 • Opstellen beleid, aanpassen verordeningen;

 • Bemiddeling van tijdelijke adviseurs met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen, zoals

 • de implementatie van de omgevingswet;

 • Bemiddeling bij de aanstelling van (tijdelijke) adviseurs over de technische of

 • organisatorische kant van Duurzame Monumenten of restauratie;

 • Organisatie van erfgoedevents, participatie, projecten rond erfgoedthema’s.

Advinci Erfgoedmatch heeft opdrachten uitgevoerd bij de volgende gemeenten:

 • ABG Gemeenten

 • Amsterdam

 • Baarn

 • Buch Gemeenten

 • Dijk en Waard

 • Doesburg

 • Dordrecht

 • Kampen

 • Land van Cuijk

 • Leiden

 • Maastricht

 • Montferland

 • Nijkerk

 • Oldambt

 • Oude IJsselstreek

 • Overbetuwe

 • Soest

 • Steenwijkerland

 • Tiel

 • Utrecht

Over ons

Erfgoedmatch is de verbindende schakel tussen opdrachtgever en erfgoedmedewerker, monumentenadviseur, beleidsmedewerker, archeoloog of handhaver.


We werken met onze eigen medewerkers, met zzp ers, gespecialiseerde bureaus, universiteiten en hogescholen en met erfgoedprofessionals van andere overheidsorganisaties. We zijn aangesloten bij de lokale inhuurdesks en doen met onze SNA-
certificering mee aan diverse aanbestedingsvormen.

Erfgoedmatch werkt via detachering. Als iemand helemaal op zijn plek is, kan detachering tot overname van personeel leiden.

Actueel

Onze portefeuille van huidige en onlangs afgeronde bestaat uit opdrachten als:

 • interim beleidsmedewerker erfgoed

 • monumenten (Wabo) adviseur

 • opstellen haalbaarheidsonderzoek Unesco

 • opstellen erfgoedbeleid

 • toepassing verdrag Faro

 • opstellen archeologiebeleid

 • implementatie Omgevingswet inzake erfgoed

 • opstellen kerkenvisies

 • dagvoorzitterschap

 • rapportage verduurzaming monumenten

 • advisering verduurzaminggebedshuizen

 • cultuurhistorische analyse

 • opstellen landschapsbiografie

 • cultuurhistorische paragraaf bestemmingsplannen

 • troubleshooting

 • training en opleiding

 • traineeships

 • stages

2019115-Sleuteloverdracht-Wester-Amstel_01_optimized-1.jpg

Voor monumenteigenaren

Voor vragen van monumenteigenaren hebben we de vakkennis in huis die u verder helpt met uw monument. Toekomstgericht en praktisch meedenken en ontzorgen zijn voor ons belangrijke uitgangspunten.


Onze kennis:

 • Restauratie en beheer

 • Energiezuinige monumenten (incl. installatietechniek)

 • Multidisciplinaire advisering bij complexe opgaven

 • Subsidieaanvragen voor onderhoud of restauratie

 • Herbestemming: advisering, begeleiding en realisatie

 • Bestemmingsplan

 • Risico-analyse

 • Boerderijen, erven, landgoederen, woonhuizen, kerken, molens, cultuurlandschappen

 
Neem contact op over uw vraag en we helpen u verder.

bottom of page