top of page

Beleidsadviseur Erfgoed Land van Cuijk


Wij zoeken een erfgoedtalent voor deze nieuwe fusie gemeente Land van Cuijk. Het is de grootste Brabantse gemeente qua oppervlak en staat bekend om de ouderdom van het erfgoed, de Romeinse schatten, de vestingstad Grave, de middeleeuwse kastelen, agrarisch erfgoed en de vele kerken en kloosters. Onlangs werd nieuw beleid vastgesteld, waarbij met de thema's bewaren, beleven en verbinden grote stappen gezet gaan worden met dit vakgebied.


De kandidaat loopt warm van de historische schatten die we in de omgeving van het Land van Cuijk kennen. Is graag betrokken bij alles wat met het ruimtelijk erfgoed, de monumenten en archeologie te maken heeft. Houdt zich dagelijks bezig met complexe vraagstukken met betrekking tot deze zaken. Adviseert over de cultuurhistorische en monumentale waarden en ontwikkelt ruimtelijke visies, scenario’s en strategieën en zet deze om naar plannen en kaders. In het nieuwe Erfgoedbeleid zijn 'Verbinden' en 'Beleven' belangrijke onderwerpen die deel uit maken van het takenpakket. De kandidaat organiseert, begeleidt en beoordeelt cultuurhistorische studies en bouwhistorisch onderzoek, evaluaties, kaders en (inrichtings)plannen. Verricht verkennend werk en maakt uitvoeringsplannen. Presenteert deze plannen, licht deze toe en verdedigt deze. Adviseert ook ten aanzien van omgevingsaanvragen, beleidsnota’s, ruimtelijke projecten, beeldkwaliteit- en bestemmingsplannen.


De opdracht zal via tijdelijke inhuur ingevuld worden, misschien met uitzicht op in dienst treding bij de gemeente. Je start met een dienstverband bij AdVinci Erfgoedmatch of werkt als zzp-er met ons samen. Neem uiterlijk 3 mei contact op als je interesse hebt: Denise Huntjens 06-16939017 / d.huntjens@advinci.nl.

132 weergaven0 opmerkingen

Comentários


bottom of page