top of page

Beleidsmedewerker Cultureel Erfgoed(0,8 fte, tijdelijk voor de duur van 3 jaar)


Werken voor de gemeente Heerlen is bouwen aan Heerlen

Heerlen is een jonge stad die eigenzinnig, vastberaden en met overtuiging werkt aan grote, maar vooral boeiende opgaven. De afgelopen jaren hebben wij gebouwd met en voor de Heerlenaren. Met resultaat: Heerlenaren zijn weer trots op hun stad. Er moet nog veel gebeuren, maar gelukkig borrelt het van de ideeën en initiatieven. Als stad met zo’n 90.000 inwoners vervullen we de centrumfunctie voor de regio Parkstad Limburg. Daarmee werken we aan het leefgenot van 240.000 inwoners.

Naast onze stad is ook onze organisatie volop in ontwikkeling. We werken aan een nieuwe, plattere organisatie waar we steeds beter samenwerken. Elk team werkt aan eigen uitdagingen en we creëren met alle collega’s onze organisatiecultuur. Die cultuur omschrijven we als open en op basis van vertrouwen, waar de toegevoegde waarde voor de inwoners centraal staat. Dat doen we door onze stad te ontwikkelen en onze medewerkers. Jij krijgt de ruimte om te groeien en dingen anders te doen.

Team Beleid Ruimte

Samen met een gevarieerd team werk je aan de ontwikkeling van de stad. Binnen Team Beleid Ruimte werken circa 35 adviseurs op tactisch en strategisch niveau aan het beleid op het gebied van de volgende terreinen: mobiliteit, stedenbouw, duurzaamheid, afval, groen/ natuur/ landschap, vastgoed, openbare ruimte, riolering en water. Daarnaast ontwikkelt het team ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen en structuurvisies. De komst van de omgevingswet vraagt om een integrale manier van werken samen met andere gemeentelijke teams, partijen en bewoners in de stad.

We zijn zoek naar een nieuwe collega die samen met het team, maar ook zelfstandig, een rol gaat vervullen in de functie van:

Wat ga je doen?

 • Elke gemeente heeft een wettelijke taak om zorg te dragen voor monumenten en archeologie. Als monumentadviseur zie je toe op de zorgvuldige omgang met de bovengrondse cultuurhistorische waarden van onze stad zoals onder meer beschermde stadsgezichten en monumenten.

 • Je ontwikkelt beleid op tactisch en operationeel niveau op het gebied van monumenten en cultureel erfgoed in relatie tot andere beleidsterreinen. In deze functie ga je aan de slag met onder andere: monumenten, dorps- en stadsgezichten, geomorfologie/landschapsontwikkeling, kerken en funerair erfgoed, gevolgd door beleidsontwikkeling binnen de kaders van de omgevingswet/ de omgevingsvisie en het uitdragen van het verhaal van Heerlen (erfgoed).

 • Jij bent het aanspreekpunt voor ruimtelijke vraagstukken met betrekking tot monumentenbeleid en cultureel erfgoed in de stad.

 • Je bent de spil in het programma waarin gemeentelijke monumenten worden aangewezen.

 • Je heb voeling met de cultuurhistorische waarden en de karakteristieken van het Heerlense architecturaal erfgoed.

 • Je adviseert over cultuurhistorische waardering in bestemmingsplannen en bij gebiedsontwikkeling.

 • Je onderhoudt de gemeentelijke monumentenregistratie.

 • Je doet bouwhistorisch onderzoek om de cultuurhistorische waarden in kaart te brengen.

 • Je geeft beschikkingen af voor subsidies en financieringen voor monumenten.

 • Je werkt nauw samen met je collega’s van het cluster cultuur en erfgoed.

 • Je adviseert je collega’s en het bestuur over beleidsontwikkelingen.

 • Je onderhoudt een netwerk van samenwerkingspartners zowel intern als extern.

 • Je verantwoordt het beleid richting het college en de raad.

Wie ben jij?

Kies je voor Heerlen? Dan ben je niet bang om je handen uit de mouwen te steken. Je wordt er blij van om uitdagingen met creativiteit en lef aan te pakken. Dat doe je in samenwerking met collega’s van verschillende teams met verschillende achtergronden. Voor deze functie is het van belang dat je communicatief vaardig bent in het contact met verschillende doelgroepen. Zo sta je in contact met, wethouders, de raad, samenwerkingspartners en het cultuur- en erfgoedveld. Je hebt affiniteit met de thema’s cultuur en cultureel erfgoed en ruimtelijke ontwikkelingen. Je hebt aantoonbare ervaring met beleidsvorming op het gebied van erfgoed en monumenten. Je hebt kennis van ruimtelijke vraagstukken gericht op monumenten en het beschrijven/beoordelen van erfgoedbelangen in ruimtelijke plannen en/of omgevingsvergunningen. Je werkt graag samen, neemt initiatief en wil jezelf ontwikkelen.


48 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page