top of page

Cultuurhistorie in ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkelingHoudt jouw gemeente al rekening met erfgoed/ cultuurhistorie in ruimtelijke plannen?

 

Sinds 2012 is het verplicht om cultuurhistorie mee te nemen in bestemmingsplannen als onderdeel van goede ruimtelijke ordening. Dit geldt ook bij afwijkingen van het bestemmingsplan, zowel binnenplans als bij kruimelgevallen.

 

De Omgevingswet bevestigt en versterkt deze wetgeving nogmaals. Dit betekent dat bij ruimtelijke plannen en gebiedsontwikkeling rekening moet worden gehouden met erfgoed en cultuurhistorie. We zien echter dat veel gemeenten hier nog niet voldoende aandacht aan besteden of nog niet goed weten hoe ze dit moeten aanpakken.

 

ErfgoedMatch kan jouw gemeente helpen om dit aspect op orde te brengen. Hierbij kun je denken aan:

 

·         Adviseren tijdens de verkennende fase van het vooroverleg in de omgevingstafel.

·         Adviseren tijdens de toetsende fase van de omgevingsvergunning en het aanpassen van het omgevingsplan.

·         Adviseren bij projecten met betrekking tot gebiedsontwikkeling en ruimtelijke plannen.

·         Het opstellen van cultuurhistorische verkenningen.

·         Het uitvoeren van cultuurhistorische inventarisaties.

·         Het waarborgen (door zelf opstellen of toetsen) van cultuurhistorische waarden in het ruimtelijke instrumentarium, zoals:

o   Anterieure overeenkomsten

o   Ruimtelijke plannen van eisen (RPvE's)

o   Stedenbouwkundige plannen

o   Beeldkwaliteitplannen

o   De cultuurhistorische paragraaf in de ruimtelijke onderbouwingen

o   Het verankeren van cultuurhistorische waarden in het omgevingsplan, zowel in de toelichting, de regels als in de verbeelding.

 

Er zijn twee opties voor ondersteuning:

 

·         Een adviesgesprek: waarin we de te ondernemen stappen bespreken en samen een lijst opstellen met aanbevelingen en actiepunten om uit te werken.

·         Het inhuren van een medewerker voor erfgoed gerelateerde taken. Hierbij staat de genoemde ondersteuning centraal en worden ook reguliere werkzaamheden op dit gebied uitgevoerd.


 Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

 

 

 


 

34 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page