top of page

Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen zoekt deelnemers voor rondetafelgesprekken!


In 2022 is het tien jaar geleden dat het Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012 plaatsvond. Reden voor sKBL om terug te kijken op wat er is bereikt in het publieke en maatschappelijke draagvlak voor historische buitenplaatsen. Hebben de inspanningen in de afgelopen jaren door betrokken organisaties in dit werkveld ertoe geleid dat KBL een grotere bekendheid genieten en is hun maatschappelijk draagvlak vergroot? Hoe is het gesteld met de diverse provinciale beleidsprogramma’s als het om buitenplaatsen gaat? Omkijken en evalueren is nuttig, maar we willen vooral vooruitkijken. Met welke uitdagingen worden de historische buitenplaatsen de komende tien jaar geconfronteerd? Wij denken hierbij aan klimaatadaptatie, energietransitie, druk op de ruimtelijke inrichting, druk op natuurgebieden en toenemende toeristische belangstelling. Blijft de vergrijzende groep vrijwilligers (momenteel meer dan 10.000 mensen) zich actief inzetten voor KBL?

Met het oog op de provinciale verkiezingen in 2023 streeft sKBL ernaar om in 2022 tot aanbevelingen te komen op welke wijze historische buitenplaatsen kunnen bijdragen aan komende en veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. Wat is de waarde van historische buitenplaatsen en wat zijn ze ons waard? Daarover gaan we graag met u in gesprek tijdens rondetafelgesprekken.


De rondetafelgesprekken zijn bedoeld voor eigenaren/beheerders van KBL, terrein beherende organisaties, beleidsmakers en direct betrokkenen bij de instandhouding van KBL. De gesprekken zijn op de website van SKBL te vinden, net als informatie over het aanmelden: https://www.skbl.nl/rondetafelgesprekken-over-de-toekomst-van-kbl/

Zien we u binnenkort?


53 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page