top of page

Vergeet cultureel erfgoed niet in de Voorjaarsnota en de Kadernota!

 


Heeft u er ooit bij stilgestaan wat er allemaal komt kijken bij het beheren en behouden van ons cultureel erfgoed, vooral in het kader van de Omgevingswet? Heeft u genoeg middelen en personeel om de wettelijke erfgoedtaken adequaat uit te voeren? Dit zijn cruciale vragen die beantwoord moeten worden om ervoor te zorgen dat ons erfgoed gewaardeerd en beschermd blijft.


Het is van essentieel belang dat bij de opstelling van de Voorjaarsnota en de Kadernota voldoende aandacht wordt besteed aan cultureel erfgoed. Dit betekent niet alleen het toewijzen van budget, maar ook het opstellen van concrete plannen en het inschakelen van de juiste expertise.

Denk bijvoorbeeld aan het vastleggen van uren en budget voor:

  • Het uitvoeren van de wettelijke erfgoedtaken, met name in het kader van de Omgevingswet.

  • Het in kaart brengen van de vereisten met betrekking tot erfgoed voor de Omgevingswet en het vertalen hiervan naar jaarplannen en meerjarenplannen of een erfgoedagenda.

  • Het integreren van cultureel erfgoed in het omgevingsplan.

  • Het produceren van cultuurhistorische producten voor het omgevingsplan, inclusief eventuele begeleiding door deskundigen. Denk hierbij aan het maken of bijwerken van een cultuurhistorische waardenkaart, cultuurhistorische verkenningen per gebied, inventarisaties van panden uit verschillende tijdsperioden, en beleid voor de omgeving van monumenten.

  • Het opstellen van erfgoedbeleid en het bevorderen van erfgoedparticipatie.


Bij Advinci, de Erfgoedmatch, staan we klaar om u te ondersteunen bij het opstellen van teksten voor de Voorjaarsnota en de Kadernota, inclusief het inschatten van budget en uren. We kunnen zelfs een brainstormsessie organiseren om de beste aanpak voor uw gemeente te bespreken.


Neem vandaag nog contact op met Denise Huntjens op 06-16939017 en zet een belangrijke stap in het veiligstellen van ons waardevolle culturele erfgoed voor de toekomst.

17 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page